Home > 산업통계 > 시계산업통계

시계산업현황

  시계산업통계

국내시장규모

내수시장 규모 (2018년 기준)

(단위: 억원)

구 분201320142015201620172018
생 산1,6001,3501,2701,9401,6501,800
수 입20,61022,00024,15625,83624,80433,066
22,21023,35025,42627,78126,45434,866

자료원 : 한국시계산업협동조합, 2018

세계시장규모

수출량

금액

수출입통계

  최근 5년간 수출입현황
시계류 전체(HS9101~9114) 수출입 통계
손목시계((HS9101~9102) 수출입 통계
벽탁상시계(HS9105) 수출입 통계

  2018년 손목시계 대 세계수출입 상위 10개국

  2018년 손목시계 대 세계수출 상위 10개국

(단위:미1,000불)

순위 국가 HS9101 HS9102 합계
1  스위스 26,893 7,994 34,887
2  홍콩 5,126 3,116 8,242
3  일본 440 3,978 4,418
4  싱가포르 1,036 511 1,547
5  캐나다 9 1,446 1,455
6  사우디아라비아 1 1,025 1,026
7  캄보디아 0 752 752
8  프랑스 690 55 745
9  중국 590 149 739
10  미국 92 612 704

  2018년 손목시계 대 세계수입 상위 10개국

(단위:미1,000불)

순위 국가 HS9101 HS9102 합계
1  스위스 165,670 572,948                  738,618
2  중국 1,279 123,415                   124,694
3  일본 258 15,849                    16,107
4  독일 1,717 3,947                      5,664
5  프랑스 3,830 1,331                      5,161
6  태국 30 5,029                      5,059
7  미국 332 3,843                      4,175
8  홍콩 242 1,542                      1,784
9  핀란드 0 1,021                      1,021
10  이탈리아 139 852                         991